Kommentarar

På denne sida kan de finne lenker til kommentarane eg har skrive medan eg har kommentert for Vårt Land. Desse kommentarane har ikkje samanheng med det eg har skrive som aktiv i KrFU. Dei er heller ikkje lagt ut på bloggen, nettopp for å unngå ei samanblanding mellom det eg har skrive som politisk aktiv og det eg har skrive i ettertid som kommentator i Vårt Land.

 

Here you can find links to the comments I have written during the time I have commented for the Norwegian newspaper Vårt Land. Those comments are neither written while I was active in the Norwegian Young Christian Democrats nor are they published on this blog. I have decided to do this to avoid confusion related to my former role as political active and my current role as a newspaper pundit.