Kven protesterer i 2017?

Kven protesterer i 2017 når menneske og grupper blir undertrykt? Kven protesterer i 2017 når kristne blir forfølgte i Midtausten eller muslimar opplever å bli stigmatiserte i vestlege land?

Continue reading “Kven protesterer i 2017?”

Advertisements

“Alternative fakta” trugar demokratiet

Demokratiet er ikkje berre til pynt. Me reknar med at statsleiarar i demokratiske statar skal snakke sant

Continue reading ““Alternative fakta” trugar demokratiet”

Advertisements

Takk, Leo!

Takk, Leo, for at du vekka engasjementet mitt igjen.

Continue reading “Takk, Leo!”

Advertisements