Martin Luther King jr.

I ei tid med mykje uro kor menneskeverdet er sett under press, er det på tide å la seg inspirere av idealisten Martin Luther King. Trass i at han ikkje hadde eit einaste offentleg verv, blir han sett på som den mest betydningsfulle i USA etter 1945. 

Continue reading “Martin Luther King jr.”

Advertisement