Klespolitiet FrP

Aina Stenseren, leiar i Oslo FrP, tek til ordet for at Norge skal forby burkini på stranda slik Frankrike har gjort. Det er rart korleis eit parti som er så opptekne av å oppheve såkalla «dusteforbod» vil innføre nye.

Continue reading “Klespolitiet FrP”

Advertisements

Kva med terroroffera i Kabul?

10 døde i Tyskland får mange minutts sendetid på Dagsrevyen. 80 døde i Afghanistan får under eitt minutt.

Continue reading “Kva med terroroffera i Kabul?”

Advertisements

Sexkjøpslov gir fridom

Sjølv om nokre arbeider som prostituerte av fri vilje, er det dei som er tvugne inn politikarane må tenkje på. 

Continue reading “Sexkjøpslov gir fridom”

Advertisements

Om å rive ned murar

”Tear down this wall”, sa Ronald Reagan då han haldt tale i Berlin i juni 1987. Vil dagens politikarar tørre å seie det same når Europa igjen blir delt av murar?

Continue reading “Om å rive ned murar”

Advertisements

Menneske som handelsvare

Det er kanskje vanskeleg å tru, men i Noreg har me i praksis offentleg finansierte bordell, og myndigheitene veit om det. Kor lenge kan me sitje stille å sjå på at menneske blir selt som handelsvare i bakgarden vår?

Continue reading “Menneske som handelsvare”

Advertisements

Martin Luther King jr.

I ei tid med mykje uro kor menneskeverdet er sett under press, er det på tide å la seg inspirere av idealisten Martin Luther King. Trass i at han ikkje hadde eit einaste offentleg verv, blir han sett på som den mest betydningsfulle i USA etter 1945. 

Continue reading “Martin Luther King jr.”

Advertisements

Det grøne eventyret

”Om me ikkje gjer noko med klimaendringane snart, vil…” er ein frase me ofte høyrer. Det me kanskje høyrer litt mindre om er kva me skal gjere. 

Continue reading “Det grøne eventyret”

Advertisements

Kva om Amar var ei norsk jente?

Me må våge å setje oss sjølv i flyktningane sin situasjon. Viss ikkje blir debatten kald og kjenslelaus. 

Continue reading “Kva om Amar var ei norsk jente?”

Advertisements