Eg er feminist

Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv” skreiv den britiske forfattaren Mary Wollstonecraft. Dette oppsummerer på mange måtar kvifor eg kallar meg feminist.

Continue reading “Eg er feminist”

Advertisements

KrF treng ikkje frykte Sylvi Listhaug

Sjølv om Sylvi Listhaug fiskar veljarar på KrFs territorium, må me våge å kritisere henne.

Continue reading “KrF treng ikkje frykte Sylvi Listhaug”

Advertisements

Kven protesterer i 2017?

Kven protesterer i 2017 når menneske og grupper blir undertrykt? Kven protesterer i 2017 når kristne blir forfølgte i Midtausten eller muslimar opplever å bli stigmatiserte i vestlege land?

Continue reading “Kven protesterer i 2017?”

Advertisements

Takk, Leo!

Takk, Leo, for at du vekka engasjementet mitt igjen.

Continue reading “Takk, Leo!”

Advertisements

Me har ei plikt til å bry oss

Me kan ikkje snu oss bort eller scrolle vidare nedover når me rett framfor oss har eit bilete frå ei krigssone som Aleppo. Me har ei plikt til å bry oss!

Continue reading “Me har ei plikt til å bry oss”

Advertisements

Me må stå opp for forfølgde kristne

Innlegg skrive saman med Olaus Trygve Bjuland, trainee i Tankesmien Skaperkraft og Rogaland KrFs ungdomskandidat til stortingsvalet 2017

Korleis hadde du opplevd det om du risikerte å bli diskriminert, forfølgt eller drepen for trua eller livssynet ditt? Truleg verkar det fjernt, men for mange er dette realiteten.

Continue reading “Me må stå opp for forfølgde kristne”

Advertisements

Å feie under teppet

Så lenge ho er innvandringsminister kjem ikkje problema til å bli feia under eit teppe. Tvert i mot kjem dei til å bli trekt fram og børste støv av og sett på øvste hylle for at alle skal kunne sjå. 

Continue reading “Å feie under teppet”

Advertisements

Martin Luther King jr.

I ei tid med mykje uro kor menneskeverdet er sett under press, er det på tide å la seg inspirere av idealisten Martin Luther King. Trass i at han ikkje hadde eit einaste offentleg verv, blir han sett på som den mest betydningsfulle i USA etter 1945. 

Continue reading “Martin Luther King jr.”

Advertisements