Kven protesterer i 2017?

Kven protesterer i 2017 når menneske og grupper blir undertrykt? Kven protesterer i 2017 når kristne blir forfølgte i Midtausten eller muslimar opplever å bli stigmatiserte i vestlege land?

fullsizeoutput_559

Først kom de

Først kom de for å ta kommunistene.
Jeg protesterte ikke
– for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene.
Jeg protesterte ikke.
– for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne.
Jeg protesterte ikke,
– for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

Så kom de for å ta de homofile.
Jeg protesterte ikke,
– for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg,
var det ingen som kunne protestere.

– Martin Niemöller –

Kven protesterer i 2017 når menneske og grupper blir undertrykt? Kven protesterer i 2017 når kristne blir forfølgte i Midtausten eller muslimar opplever å bli stigmatiserte i vestlege land? Kven protesterer i 2017 når me stenger grensene for flyktningar og bygger høge murar for å halde andre borte? For meg er det dette politikk handlar om: Protestere når det blir gjort urett, ikkje berre mot ein sjølv, men òg mot andre. For kven er igjen for å protestere når nokon gjer urett mot meg om ikkje eg protesterer først?

27. januar er den internasjonale Holocaust-dagen. Me må aldri gløyme kva jødar, sigøynarar, homofile, funksjonshemma og andre grupper gjekk gjennom under den andre verdskrigen. Og så må me heller aldri gløyme å lære av det som skjedde.

fullsizeoutput_55c

Bilete: Privat

Advertisement

Kommenter

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s